Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych w Straszynie ul. Spacerowa 5, 7, 24 i Starogardzka 30

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie

„Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych w Straszynie ul. Spacerowa 5, 7, 24 i Starogardzka 30 ”

 1. I.Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

 1. II.Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla kompleksowej modernizacji energetycznej polegającej na termomodernizacji budowlanej i wykonaniu instalacji        wewnętrznych ciepłej wody użytkowej , centralnego ogrzewania , gazu wraz z wykonaniem projektu przyłącza gazowego w imieniu PSG   dla lokali w następujących budynkach mieszkalnych :
   1. Straszyn ul. Spacerowa 5 – 5 lokali;
   2. Straszyn ul. Spacerowa 7 – 4 lokale,
   3. Straszyn ul. Spacerowa 24 – 7 lokali
   4. Straszyn ul. Starogardzka 30 – 3 lokale

w Gminie Pruszcz Gdański wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, na każdy budynek rozdzielnie.

 1. Audyty energetyczne stanowią załącznik nr 2. Zawarte w nich inwentaryzacje budowlane oraz opis prac modernizacyjnych   posłużą oferentowi za wytyczne dla dokumentacji technicznych.
 2. Mapki sytuacyjne stanowią załącznik nr 3
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 4. III.Termin realizacji zamówienia:
 5. IV.Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

 1. V.Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Do oferty dołączyć : potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanych osób w poszczególnych branżach : budowlanej, sanitarnej w tym gaz oraz kopie zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 4. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
 5. VI.Miejsce i termin złożenia oferty:
 6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ DLA MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W STRASZYNIE”
 7. Termin składania ofert - 05.05.2016r. do godz. 12:00.
 8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 1. VII.Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego

www.pruszczgdanski.pl – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.

 1. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
 1. VIII.Osoba uprawniona do kontaktów:

Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37

e-mail: anna_Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_formularz_oferty
zal_nr_2_audyty_energetyczne
zal_nr_3_mapki_sytuacyjne
zal_nr_4_projekt_umowy
wynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny