Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Przypominamy, że w dniu 15 listopada 2019 r. minął termin płatności IV raty podatku, a 15 grudnia 2019 r. mija termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informacja o szczepieniach przeciwko grypie dla osób 60 + edycja 2019 r

Zmiana kursowania autobusów linii 841, 842, 844, 845, 847, 848

Bilet dla ucznia


Informacja o możliwości składania wniosku o uzyskanie dotacji + wniosek


Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy: 11 grudnia

Złapią przestępcę, znajdą dom kotu


Kontrole środowiskowe i porządkowe, wyłapywanie bezpańskich zwierząt, zabezpieczanie gminnych imprez, wspieranie innych służb mundurowych, prowadzenie akcji edukacyjnych i profilaktycznych – nasi strażnicy gminny mają pełne ręce roboty. Poza ustawowymi zadaniami, interweniują w różnych, czasami nietypowych sprawach.

Zimowe miesiące roku upływają Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański pod znakiem kontroli urządzeń grzewczych.
Chociaż bardzo często stwierdzamy używanie opału o niskiej jakości, co powoduje, między innymi, spore zadymienie, możemy mieszkańców jedynie uczulać, bo na terenie województwa pomorskiego jest on dopuszczony. Mandaty wystawiamy w przypadku palenia śmieciami – wyjaśnia komendant Tomasz Grabowski. - Właśnie finalizujemy podpisanie umowy z centralnym laboratorium pomiarowo – badawczym, która dotyczy pobierania próbek z pieców. Umożliwi nam to bezsporną weryfikację, czy w domu pali się śmieciami, czy nie.

Z kolei dzikie wysypiska to problem całoroczny. To strażnicy gminni pomagają w ich likwidacji, a przy okazji też szukają sprawcy.
- Zwyczajnie grzebiemy w śmieciach – przyznaje komendant. – Czasami znajdziemy zeszyty szkolne dzieci, listy rodzinne, czasami rachunki czy umowy. I w ten sposób docieramy do sprawcy. Zdarza się tak, że kiedy zaczynamy rozpytywać ludzi w okolicy, śmieci „cudownie” same znikają. Korzystając z okazji chciałbym również zwrócić uwagę na problem danych osobowych, które można znaleźć w podrzucanych śmieciach. Wiele słyszy się o sytuacjach, kiedy ktoś wykorzystuje dane osobowe w celu wzięcia pożyczki. Osoba poszkodowana zwykle dowiaduje się o fakcie, dopiero gdy zaczyna interesować się nią komornik.

Mimo że każde gospodarstwo domowe powinno mieć złożoną tzw. deklarację na wywóz odpadów, a firma podpisaną odrębną umowę na wywóz odpadów, niektórzy, najczęściej nocą, wywożą śmieci do lasu, w okolice mało uczęszczanych dróg (wrzucają do rowów) i na prywatne pola uprawne.
- Pamiętajmy, że w przypadku gospodarstw domowych te same śmieci, zamiast wyrzucać do rowów, można wywieść do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie, gdzie zostaną przyjęte bez dodatkowych opłat – przypomina komendant.

Kiedy potrącimy dzikie zwierzę, to właśnie strażnicy gminni przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Ranne zwierzęta trafiają do lecznicy, a martwe są przekazywane specjalistycznej firmie, która ma z gminą podpisaną umowę na ich neutralizację.
- Należy również pamiętać, że niezależnie od tego, czy w wyniku potrącenia zwierzę zginęło czy pozostaje ranne, powinniśmy zgłosić ten fakt straży gminnej lub policji – mówi T. Grabowski. - Po pierwsze, jeśli poszkodowane zwierzę zajmuje pas ruchu, stanowi duże zagrożenie dla innych kierowców. Po drugie, jeśli jest ranne i cierpi, powinien się nim zająć lekarz weterynarii. Co jest bardzo ważne, do takiego zachowania obliguje nas prawo. Jeżeli kierowca nie zawiadomi służb, musi liczyć się z ewentualnymi sankcjami karnymi.

Strażnicy wyłapują też bezpańskie psy, które, w przypadku gdy nie znajdzie się właściciel, trafią do schroniska w Tczewie. O wyłapanych psach można przeczytać na stronie internetowej jednostki: sg.pruszczgdanski.pl

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański często jest pierwsza na miejscu zdarzenia, nawet jeśli sprawę kieruje dalej do innych instytucji. Nie tylko robi rozpoznanie, ale też pomaga w dalszych ustaleniach. Tak się dzieje w przypadku nielegalnej wycinki drzew, porzuconych wraków, czy nieprawidłowego parkowania.
Strażnicy wyjeżdżają też do mniej typowych zgłoszeń: rosnącego barszczu Sosnowskiego, rojów pszczół na posesjach, podrzuconych kociaków, niebezpiecznie zwisających kabli, a nawet, by pomów przy odbudowie bocianiego gniazda.

Jednak praca straży to nie tylko interwencje.
- Zabezpieczamy imprezy sportowe, kulturalne i wszelkie festyny – opowiada Tomasz Grabowski. – Ponadto, prowadzimy akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Zarówno z dziećmi, jak i rodzicami rozmawiamy o bezpieczeństwie w Internecie i uzależnieniach. Na imprezach wystawiamy nasze miasteczko ruchu drogowego, by dzieci, poprzez zabawę, uczyły się prawidłowych zachowań na jezdni. Dorosłych zapraszamy do symulatora zderzeń i testowania alko-gogli, które pozwalają wczuć się w pijanego kierowcę.

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański to 5 etatów mundurowych: 4 strażników i komendant. Jednostka pełni służbę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00. Numer interwencyjny: 664 430 371.

71387593 559991791494731 6553924178762792960 n

 

 

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny