Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Przypominamy, że w dniu 15 listopada 2019 r. minął termin płatności IV raty podatku, a 15 grudnia 2019 r. mija termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informacja o szczepieniach przeciwko grypie dla osób 60 + edycja 2019 r

Zmiana kursowania autobusów linii 841, 842, 844, 845, 847, 848

Bilet dla ucznia


Informacja o możliwości składania wniosku o uzyskanie dotacji + wniosek


Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy: 11 grudnia

Skąd ta woda?


Z jakiej głębokości pochodzi woda, którą spożywamy? W jaki sposób się ją wydobywa i na jakie trudności można trafić? W naszej gminie realizowany jest program badawczy dotyczący jakości wód podziemnych. Przy tej okazji można się wiele dowiedzieć.

W Rekcinie trwają prace wiertnicze. Dlaczego akurat tam?
- To najwyżej położona miejscowość w gminie – tłumaczy Marek Palusiński, prezes gminnej spółki Eksploatator. - Woda jaką stąd planujemy eksploatować i uzdatniać, będzie spływała do pozostałych części gminy w dużej mierze grawitacyjnie, co pozwoli zaoszczędzić energię.

Dzięki udziałowi gminy w programie badawczym, który finansuje Urząd Marszałkowski, powstają właśnie dwa otwory – jeden sięgający poziomu 180 m, a drugi 320 m (będzie on najgłębszym otworem w regionie). Wykonuje je profesjonalna firma Dacol z Buska Zdroju. Załoga pracująca w Rekinie ma doświadczenie m.in. w wierceniu otworów geotermalnych, a nawet naftowych sięgających do 6000 m.

 

rekcin1

 

- Zakres prac przygotowawczych jest dość złożony – opowiada Mateusz Mycka z firmy Dacol. – Najpierw, za pomocą 80-tonowej palownicy umieściliśmy w otworach stalowe rury o średnicy metra. Następnie, by ustalić geologię i wydzielić warstwy wodonośne, zamontowaliśmy w nich urządzenie pobierające rdzenie geologiczne z każdego metra głębokości. Rdzenie trafiły do specjalnych skrzyń, a następnie zostały przebadane przez grupę gdańskich geologów. Pozwoliło to odkryć budowę geologiczną terenu do głębokości 320 metrów i obecnie możemy przejść do kolejnego etapu prac, czyli rozwiercenia otworów do dużej średnicy i umieszczenia w nich filtrów do badania, a następnie eksploatowania wody.

 

rekcin2

 

Każdy z dwóch otworów będzie pobierał wodę z różnych pokładów geologicznych, by zapewnić jej idealny skład chemiczny.

W kolejnym etapie zostanie wybudowana tu studnia głębinowa, stanowiąca strategiczne dla gminy ujęcie wody.

Prace wiertnicze rozpoczęły się 1 czerwca i trwają nieprzerwanie 24 h na dobę. Ich zakończenie zaplanowano na 30 sierpnia.

 

rekcin3

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny