Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Dwa nowe parki na mapie gminy


Parki w Wojanowie i w Będzieszynie to kolejne na mapie gminy Pruszcz Gdański zespoły historyczno- przyrodnicze, który przeszły kompleksową rewitalizację.

Podworskie parki zyskały dawną świetność, a ich naturalne bogactwa doczekały się należytej ochrony. Miłośnicy spacerów zyskali wyjątkowe kompleksy, z dala od zgiełku, choć tak blisko metropolii gdańskiej.

otwarcieparkow0

Park w Wojanowie

Park w Wojanowie to liczący ponad 9 hektarów kompleks z XVIII w. Został skomponowany w stylu romantycznym. Główna aleja, ciągnąca się wzdłuż grobli między Strugą Gęś a stawami, wysadzana była grabami. Meandrująca Struga Gęś wyrzeźbiła głęboką dolinę z malowniczymi skarpami i kaskadowo ułożonymi stawami. Na północ od dużego stawu istnieje „suchy staw”, który zaznaczony jest na mapie już w 1795 r. i na późniejszych mapach występuje jako łąka albo podmokła łąka. Park w okolicach zabudowań był komponowany, w pozostałym obszarze stanowił park leśny.

Z obiektów architektonicznych zachowały się jedynie budynki gospodarcze i dom zarządcy, fragment ruin pałacu (kamienie najprawdopodobniej z fundamentów, niewielkie ilości cegły rozbitych ścian). Historyczne elementy małej architektury to kilka stopni kamiennych schodów, pozostałość po fontannie (bortnica), fragmenty zastawki spiętrzającej wodę, rozrzucone bezładnie wzdłuż grobli między dwoma stawami postumenty pod rzeźby lub donice z kwiatami. Park wraz zabudowaniami otoczony był murem ceglanym. Zachowały się jego fragmenty.

Ogółem w parku występuje 26 gatunków drzew, w tym klon pospolity, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, klon jawor, grab pospolity, olsza czarna, wiąz pospolity, jesion wyniosły i kasztanowiec zwyczajny. Około stu drzew rosnących w parku liczy powyżej 200 lat. Największym drzewem w parku jest dąb szypułkowy o obwodzie 668 cm.

Park w Wojanowie został przywrócony do świetności w ramach projektu „Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie”. Projekt o łącznej wartości 1 697 723,04 uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 252 852,85 zł. Gmina Pruszcz Gdański realizowała to zadanie z partnerem - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Realizacja projektu obejmowała:

- zabiegi ochronne roślin - m.in. karczowanie pni, gęstych krzewów i podszycia, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia drzew, montaż budek dla ptaków, nietoperzy, wiewiórek i hoteli dla owadów.

- budowę ścieżek i tras widokowych wraz z ich oświetleniem - odtworzenie historycznego układu ścieżek, wykonanie wejścia do parku, budowa drewnianego pomostu i tarasu widokowego, montaż koszy na śmieci i ławek, montaż tablic informacyjnych, wykonanie parkingu przy wejściu do parku, oznakowanie istotnych elementów parku kamiennymi kodami QR.

- rekultywację zbiorników wodnych.

Park w Będzieszynie

Rewaloryzacja tego podworskiego parku polegała na:

- budowie ścieżek i nawierzchni parkowych oraz budowie ścieżki edukacyjnej,

- montażu małej architektury i pielęgnacji zieleni,

- rewitalizacji stawu, który oczyszczono i zabezpieczono jego brzegi,

- wykonaniu oświetlenia,

- montażu tablic informacyjnych,

- budowie parkingu i wejścia do parku.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 416 366,56 zł. Gmina pozyskała 300 0000 zł dofinansowania z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Podczas uroczystej otwarcia parków mieszkańcy i goście mieli okazję do spacerów w pięknych okolicznościach przyrody, wysłuchania zarysów historycznych obiektów, obejrzenia występu „Jagódek” w amfiteatrze i biesiadowania przy grillu.

 otwarcieparkow1

Pamiątkowe zdjęcie przy ponad 200-letnim dębie w parku w Będzieszynie

 

otwarcieparkow2

otwarcieparkow2a

W parku w Wojanowie powstał amfiteatr. Podczas uroczystego otwarcia wystąpił tu zespół „Jagódki”

 

otwarcieparkow3

 Liczni zaangażowani w pozyskanie środków i wykonanie rewitalizacji parków otrzymali z rak wójt Magdaleny Kołodziejczak podziękowania

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny