Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Pierwsza pomoc w praktyce


W Szkole Podstawowej w Łęgowie doszło do bójki. Jedna z uczestniczek skończyła z nożem w brzuchu, a druga z gałęzią wbitą w przedramię. Całe szczęście to tylko symulacja, podczas której młodzież sprawdza swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy.

W ramach Dnia Bezpieczeństwa w szkole w Łęgowie odbywają się właśnie Gminne Igrzyska Wiedzy z Obrony Cywilnej i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Uczniowie wzięli udział w prelekcji przeprowadzonej przez straż pożarną, w teście wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz obrony cywilnej, a teraz sprawdzają swoje umiejętności w pozorowanych scenkach, podczas których muszą wykazać się nie tylko znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy, ale również dużym opanowaniem, gdyż uczestnicy wypadków i bójek są agresywni. Sędziowie punktują drużyny pod kątem prawidłowej oceny sytuacji, zabezpieczenia niebezpiecznego narzędzia, czy prawidłowego rozpoznania obrażeń.

 

symulacja1

Dla młodszych uczniów przygotowano pokazy, m.in. symulator zderzeń oraz dachowania (oczywiście, dzieci mogą je jedynie obejrzeć, a do testowania zaproszono dorosłych).
- Nic nie zastąpi praktyki – uważa Marek Tułowiecki z Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. – To już czwarta edycja igrzysk, które mają na celu podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

symulacja2

Współorganizatorzy imprezy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, Nadleśnictwo Kolbudy oraz Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny