Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje


ZARZĄDZENIE WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W SPRAWIE OGŁOSZENIA ŻAŁOBY NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W ZWIĄZKU Z TRAGICZNĄ ŚMIERCIĄ PAWŁA ADAMOWICZA - PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA


WYBORY SOŁTYSÓW

W Gminie Pruszcz Gdański rozpoczęły się wybory sołtysów, które będą się odbywały sukcesywnie i zakończą się w kwietniu 2019 r. Terminy najbliższych zebrań wiejskich (kliknij w nazwę miejscowości, aby otworzyć): Rokitnica, Bystra (wieś), Wojanowo, Łęgowo, Roszkowo Borzęcin.


 

Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje...czytaj więcej

 

W trosce o środowisko

Gmina Pruszcz Gdański na szeroką skalę prowadzi działania zmierzające do poprawy stanu naszego środowiska. Jednym z takich działań jest udzielanie mieszkańcom Gminy dofinansowania z budżetu do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Pruszcz Gdański wykonali szereg inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegających na:
- wymianie starych pieców węglowych na gazowe – zrealizowano na 39 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania ogółem to 126 246 zł);
- demontażu, transporcie i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest – zrealizowano na 4 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania ogółem to 16 749 zł);
- zakupie z montażem pomp ciepła – zrealizowano na 2 nieruchomościach i kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej - zrealizowano na 4 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania łącznie to 19 352 zł);
- budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Pruszcz Gdański, które nie zostały objęte planem aglomeracji Gdańsk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - zrealizowano na 7 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania łącznie to 56 000 zł).
W sumie udzielono dofinansowania do 56 zadań, na łączną kwotę 218 347 zł.
Jak widać, największym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na gazowe. Na terenie Gminy Pruszcz Gdański ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się indywidualnie w gospodarstwach domowych. Systemy grzewcze stanowią głównie  piece domowe, często przestarzałe i nie w pełni sprawne, w których proces spalania odbywa się w sposób nieefektywny, z wykorzystaniem paliwa o niskiej jakości.

Opisane wyżej źródła ogrzewania powodują wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza na niewielkiej wysokości, a zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, zwykle na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej i stanowią główną przyczynę powstawania zanieczyszczenia powietrza tzw. niskiej emisji.

Ochrona powietrza w takiej Gminie jak nasza - z rozproszoną zabudową, gdzie nie ma zorganizowanych, zbiorczych systemów zaopatrzenia w ciepło może być realizowana tylko w ścisłej współpracy z mieszkańcami Gminy.

Dzięki realizacji w/w inwestycji osiągnięto efekt ekologiczny i w skali roku uzyskano następujące redukcje zanieczyszczeń:
pyłu ogólnego – 2,88 Mg/rok,
SO2 – 1,38 Mg/rok,
CO – 6,45 Mg/rok,
CO2 – 119,08 Mg/rok

Tak więc podsumowując, realizacja wskazanych zadań przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska tzw. „niskiej emisji” oraz wpłynęła korzystnie na poprawę jakości powietrza i wód, jak również polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców naszej Gminy.

Przypomnijmy też, że w ubiegłym roku Gmina Pruszcz Gdański otrzymała statuetkę „Bursztyn Polskiej Energetyki 2018”za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie gminy i poprawę bezpieczeństwa ekologicznego.

Wioleta Wrona
Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

 

 

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test

adamowicz k

Żegnamy Pawła Adamowicza

Z niedowierzaniem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Odszedł wspaniały człowiek, nasz bardzo dobry Sąsiad. Jako samorządowiec nigdy nie rozstrzygał kwestii z punktu widzenia tego „większego”, wręcz przeciwnie czuł służebną rolę wobec tych „mniejszych” samorządowców, spiesząc im z pomocą.
Dlatego śmierć Pawła Adamowicza jest niepowetowaną stratą nie tylko dla mieszkańców Gdańska, a również dla nas samorządowców, osób które mogły liczyć na jego radę i wsparcie.
Odszedł od nas człowiek, który w drugim zawsze widział człowieka.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański                                                          Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański
  Magdalena Kołodziejczak                                                                                      Marek KowalskiRada Gminy Pruszcz Gdański podczas III sesji Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2019 r. uczciła pamięć Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza:

Władze Gminy Pruszcz Gdański solidaryzując się z mieszkańcami miasta Gdańska i jednocząc się w bólu wyrażają głębokie współczucie z powodu śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Odszedł od nas polski prawnik, gdańszczanin, zwolennik silnego samorządu, wieloletni doświadczony polityk.
„Niech Gdańsk będzie  najcudowniejszym miastem na świecie, a czas dzielenia się pomocą trwa wiecznie” – dla Niego, dla Pawła Adamowicza.
Minutą ciszy oddano cześć ś.p. Pawłowi Adamowiczowi.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny