Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

XI Gminny Konkurs o Prawach Dziecka

„Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat” - myśl Ireny Sendlerowej stała się inspiracją i sentencją XI Gminnego Konkursu o Prawach Dziecka, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie. Po raz ósmy honorowy patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Konkurs rozpoczął się wystąpieniem Danuty Kamińskiej – dyrektor szkoły, która przywitała gości i odczytała list Rzecznika Praw Dziecka nawiązujący do Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, następnie drużyny udały się na zmagania konkursowe.
Do konkursu przystąpiło pięć szkół z terenu Gminy Pruszcz Gdański: szkoła w Borkowie, Rotmance, Wiślinie, Łęgowie i Wojanowie. Dzieci zmagały się z niełatwą tematyką, jaką są ich prawa, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VIII. Formuła konkursu miała charakter zmagań drużynowych, a uczestnicy wspólnie pracowali, wspierali się  i pomagali sobie, by osiągnąć zamierzony cel – zostać laureatem konkursu.

W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test wiedzy. Drugą częścią konkursu była prezentacja przez uczniów klas I–III wybranego, wcześniej przygotowanego prawa w dowolnej formie, przy wykorzystaniu różnych środków. W grupie starszej uczniowie wcześniej zostali poproszeni o nakręcenie przy pomocy telefonu komórkowego filmu dotyczącego życia Ireny Sendlerowej.

Z perspektywy czasu możemy przyznać, że do samego końca intrygujące dla nas było, w jaki sposób uczniowie (i ich opiekunowie) podejdą do tego zadania. Czy znajdą czas i ochotę, aby zaangażować się w wykonanie tego niełatwego przedsięwzięcia. Dziś możemy powiedzieć, że wkład pracy, jaki poczynili uczniowie, ich pomysłowość, kreatywność i w końcu efekt, jaki uzyskali w swoich konkursowych filmach, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu wszyscy uczestnicy oraz goście mieli okazję obejrzeć ciekawe prezentacje multimedialne dotyczące praw dziecka, wysłuchać wzruszających utworów. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku zarówno dla dzieci jaki i dorosłych. Komisja musiała posilić się przed obradami, zaś dzieci odprężyć po trudnych zmaganiach.

Ostatecznie po długich i burzliwych obradach komisje wyłoniły zwycięzców.
A oto lista nagrodzonych:
Grupa młodsza (klasa I – III)
•     I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance
•    II miejsce - Szkoła Podstawowa w im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie
•     III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie
Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia 1970 w Łęgowie, Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie
Grupa starsza (IV – VI)
•     I miejsce – Szkoła Podstawowa w im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie
•    II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie
•    III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia 1970 w Łęgowie
Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie
Wszystkim uczestnikom i laureatom gorąco gratulujemy! Już dziś wszystkich zapraszamy do udziału w konkursowych zmaganiach za rok, ale przede wszystkim zachęcamy do promowania praw dziecka.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny