Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Stypendia za osiągnięcia w nauce i artystyczne

W Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej w Cieplewie odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendia te są jednym z wielu działań realizowanych w ramach wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Pruszcz Gdański.


W bieżącym roku komisja stypendialna kierując się określonymi kryteriami pozytywnie zaopiniowała 17 wniosków złożonych do Urzędu Gminy w terminie do 30 czerwca. Wójt Gminy przyznała 11 uczniom, laureatom i zwycięzcom olimpiad i konkursów szczebla ogólnopolskiego, stypendium w wysokości 500 zł. oraz 6 uczniom, laureatom i zwycięzcom olimpiad
i konkursów szczebla wojewódzkiego, stypendium w wysokości 300 zł.
Stypendium Wójta Gminy Pruszcz Gdański otrzymali:
1.    w kategorii II - laureaci i zwycięzcy olimpiad i konkursów szczebla ogólnopolskiego (za wybitne osiągnięcia w nauce)
- Michał Morgaś
- Kamil Sadowski
- Julia Krzymińska
- Zofia Hajduk
- Emilia Król
- Agata Ida Popek
- Maria Narowska
- Antonina Bloch
- Nikola Dobrowolska
- Jagoda Burzyńska
- Karol Pergoł

2.    1.w kategorii III- laureaci i zwycięzcy olimpiad i konkursów szczebla wojewódzkiego (za wybitne osiągnięcia w nauce)
- Piotr Flis
- Julia Zbroińska
- Marcin Falkowski
- Emilia Falkowska
2. w kategorii III- laureaci i zwycięzcy olimpiad i konkursów szczebla wojewódzkiego (za wybitne osiągnięcia artystyczne)
- Tomasz Adrych    
- Wiktoria Kąkol

Z rąk przedstawicieli samorządu gminnego stypendystom wręczono listy gratulacyjne. Podczas gali stypendialnej w części artystycznej swoje umiejętności baletowe zaprezentowały Martyna Sieczka, Natalia Jereczek, Amelia Jereczek, Wiktoria Ruszkowska,  Wiktoria Szymańska, Maja Redzimska podopieczne instruktor Pani Anny Kopczyk  (Grupa Baletowa OKSiBP) oraz talenty muzyczne Rozalia Skórska, Ewa Romanowska nauczane wokalnie przez Panią Aleksandrę Osiecką - Skoblewską (Grupa Wokalna OKSiBP).

Przyznane stypendia z pewnością przynoszą satysfakcję z osiąganych sukcesów i są motywacją do dalszego rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Gratulujemy stypendystom i życzymy kolejnych wyróżnień.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny