Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Szanowni Państwo

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (e-dowody) Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza czasowe przerwy techniczne, w tym przerwę w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Mając powyższe na uwadze:

- w środę 27 lutego 2019 r. czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ponownie zostanie włączona 4 marca 2019r. (poniedziałek).

- w piątek 1 marca 2019r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W związku z tym biuro dowodów osobistych będzie czynne do godz. 11:30

Za utrudnienia przepraszamy


WYBORY SOŁTYSÓW

W Gminie Pruszcz Gdański rozpoczęły się wybory sołtysów, które będą się odbywały sukcesywnie i zakończą się w kwietniu 2019 r. Terminy najbliższych zebrań wiejskich (kliknij w nazwę miejscowości, aby otworzyć): Krępiec, Mokry Dwór, Lędowo, Będzieszyn, Rusocin, Świńcz, Bystra, Straszyn


Nabór wniosków o dofinansowanie - https://pruszczgdanski.pl/3571-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie.html


Terminy przyjmowania interesantów przez Wójt Gminy: 13 luty, 27 luty, 13 marca, 27 marca, 10 kwietnia, 24 kwietnia 2019 r. (po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem).

 

Czy będzie fundusz sołecki w nowej formule?

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy.

Od kilku miesięcy w naszej gminie toczy się dyskusja na temat zasadności wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Jak wszyscy wiemy jest to instrument finansowy, który pobudza aktywność społeczną pozwalającą realizować lokalne pomysły i inicjatywy grup mieszkańców.

- Po dyskusji, szczególnie z przedstawicielami stowarzyszeń działających na naszym terenie oraz sołtysami i radnymi, uznaliśmy że budżet obywatelski, w przypadku tego typu gminy, jak gmina wiejska Pruszcz Gdański, nie do końca dałby równe szanse wszystkim zainteresowanym, na uzyskanie środków na realizację lokalnych projektów. Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie ze stowarzyszeniami i, zgodnie zresztą ze wcześniejszymi zapowiedziami, zamierzam przedstawić radzie gminy propozycje wprowadzenia od 2019 roku funduszu sołeckiego w nowej formule – tłumaczy wójt gminy Pruszcz Gdański, Magdalena Kołodziejczak.

Owa nowa formuła polega na tym, że wysokość kwot uzyskanych przez sołectwo jest uzależniona od liczby mieszkańców. W przypadku naszej gminy z budżetu na fundusz miałaby być przeznaczona kwota prawie 840 tys. zł. Z tym, że w każdym przypadku, niezależnie od liczebności mieszkańców, sumy czy to dla mniejszych, czy większych miejscowości byłyby wyższe niż do tej pory.

I tak. Najniższą kwotą, jaką uzyskałoby sołectwo byłaby suma nieco ponad 11 tys. zł., a najwyższą ponad 44 tys. zł. Jeżeli Rada Gminy podejmie, w sprawie nowego funduszu, pozytywna uchwałę, zgodnie z zapisem ustawy, do 30 września sołectwa powinny przesłać do gminy informacje, jak chciałyby wykorzystać w 2019 r. przyznane im środki. I to jest wielka rola i zadanie dla sołtysów, dla rad sołeckich i radnych, aby od 1 kwietnia 2018 r. do połowy września takie dyskusje wśród mieszkańców przeprowadzić. Dodajmy, że często będą musiały one się odbywać przy udziale przedstawiciela gminy ponieważ zadania, które mogą być realizowane z funduszu sołeckiego, muszą być zadaniami własnymi gminy.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny